Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Την παρουσίαση του Εθνικού Μητρώου Εθνικής Ασφάλισης & Ασφαλιστικής Ικανότητας "ΑΤΛΑΣ"  πραγματοποίησε σήμερα ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κ.Γιάννης Βρούτσης και ο Δ/νων Σύμβουλος της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε κ.Χρήστος Χάλαρης.

Περιγραφή του Συστήματος "ΑΤΛΑΣ"

Δελτίο Τύπου