Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

"Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης παρουσιάζει καθυστερήσεις. Μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος, η έκδοση και η εκτέλεση συνταγών και παραπεμπτικών μπορεί να γίνεται και χειρόγραφα."