Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ενημερώνουμε ότι από σήμερα 21/10/2013 εφαρμόζονται οι διατάξεις του με αρ.2219/09-09-2013 ΦΕΚ στην εκτέλεση συνταγής μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ.