Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ενημερώνουμε τους χρήστες του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ότι από σήμερα 02/10/2013 και ώρα 17:00 θα ενεργοποιηθεί η εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

Έχουν αναρτηθεί τα θεραπευτικά πρωτόκολλα της οστεοπόρωσης (1. Οστεοπόρωση για γυναίκες με κάταγμα σπονδυλικό, 2.  Οστεοπόρωση για γυναίκες με κάταγμα μη σπονδυλικό, 3. Οστεοπόρωση για γυναίκες με κάταγμα ισχίου, 4.  Οστεοπόρωση για γυναίκες χωρίς κάταγμα, 5.  Οστεοπόρωση για άντρες με ή χωρίς κάταγμα).
Οι γιατροί θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν κάποιο από τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και ακολουθώντας τις αναρτημένες οδηγίες χρήσης να μπορέσουν να συνταγογραφήσουν.

 

Διαβάστε τις Οδηγίες Συνταγογράφησης με χρήση θεραπευτικών πρωτοκόλλων εδώ.