Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Παρουσιάστηκε η 5η Μηνιαία Έκθεση του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων "ΗΛΙΟΣ" σχετικά με τις συνταξιοδοτικές παροχές για το μήνα Οκτώβριο 2013.

5η Έκθεση: Μηνιαία Απεικόνιση Συνταξιοδοτικών Παροχών Μηνός Οκτωβρίου 2013

Δήλωση Υπουργού Εργασίας κ.Ιωάννη Βρούτση