Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ενημερώνουμε τους χρήστες ιατρούς του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ότι η λίστα κωδικοποίησης νόσων κατά ICD10 παρατίθεται εδώ.