Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σας ενημερώνουμε ότι από ώρα 22:00 της 14/06/2013 έως ώρα 09:00 της 15/06/2013 καθώς και από ώρα 16:00 της 15/06/2013 έως ώρα 16:00 της 16/06/2013  όλες οι εφαρμογές και τα web sites που υποστηρίζει η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε θα βρίσκονται εκτός λειτουργίας για λόγους αναβάθμισης του τοπικού δικτύου. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.