Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η παρουσίαση του νέου Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» από τον Υπουργό Εργασίας κ.Γιάννη Βρούτση και το Δ/νοντα Σύμβουλο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε κ.Χρήστο Χάλάρη.
1η Έκθεση: Μηνιαία Απεικόνιση Συνταξιοδοτικών  Παροχών