Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Καθιερώνεται από σήμερα η διαδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με βάση τη διεθνή ονομασία της δραστικής ουσίας σύμφωνα με την πρόβλεψη του Ν.4052/2012 και 4093/2012.

Οδηγίες για τους ιατρούς παρέχονται εδώ

Οδηγίες για τους φαρμακοποιούς παρέχονται εδώ