Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012  σχετικά με τη λειτουργία του  Ενιαίου Φορέα Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων, ρόλο τον οποίο αναλαμβάνει η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. , σταδιακά από 1/12/2012.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης όπου συμμετείχαν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, ο Γενικός Γραμματέας της ΓΓΠΣ,  ο Δ/νων Σύμβουλος της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε, και οι Διοικητές και Πρόεδροι όλων των Ασφαλιστικών Ταμείων, συζητήθηκαν οι βασικές πολιτικές κατευθύνσεις για την υλοποίηση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων.