Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας κου Ι.Βρούτση ορίστηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. από 1η Νοεμβρίου 2012. Καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει ο καθηγητής κ. Γεώργιος Πάγκαλος και Διευθύνοντος Συμβούλου ο Δρ. Χρήστος Χάλαρης. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

  • Ο κ. Τρύφωνας Γκινάλας, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
  • Ο κ. Κων/νος Τσαγκαρόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας
  • Ο κ. Θωμάς Μπουραντάς, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε