Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η πορεία του έργου της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και οι προοπτικές της τρέχουσας εφαρμογής που λειτουργεί η Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε συζητήθηκαν σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Μαΐου μεταξύ του Δ/νοντος Συμβούλου της Η.ΔΙ.ΚΑ κ. Βλάση Σφυρόερα και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Σε ιδιαίτερα καλό κλίμα έγινε παρουσίαση από τον Δ/ντα Σύμβουλο της ΗΔΙΚΑ, της παρούσας κατάστασης και των προοπτικών ανάπτυξης της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Στη συνέχεια, τα μέλη του ΔΣ έθεσαν ερωτήσεις προς το Δ/νοντα Σύμβουλο της Η.ΔΙ.ΚΑ σχετικά με όλο το εύρος της εφαρμογής, τις δυνατότητές του συστήματος καθώς και την ευρωπαϊκή εμπειρία για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, αποφασίστηκε να υπάρξει ένα Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της ΗΔΙΚΑ και του ΙΣΑ και να οριστεί εκ μέρους του ΙΣΑ επιτροπή από ιατρούς και εμπειρογνώμονες για την επέκταση της εφαρμογής (ιατρικός φάκελος κλπ) καθώς επίσης και της ενσωμάτωσης τυχόν παρατηρήσεων στην τρέχουσα εφαρμογή.