Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας της Α' Φάσης του διαγωνισμού "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. αποφασίστηκε η μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας της Α’ Φάσης του Διαγωνισμού για την Ανάθεση του έργου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Ως νέα ημερομηνία ορίσθηκε η 14/11/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.