Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανακοίνωση - Πρόσκληση.
Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ζητά για συνεργασία 2 Δικηγόρους Παρά Πρωτοδίκες,
με ειδίκευση στο

 Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων, διαγωνισμών και προμηθειών δημοσίου γενικότερα, στο εργατικό δίκαιο, το διοικητικό δίκαιο, καθώς και στο εταιρικό και εμπορικό δίκαιο.

Πρόσκληση