Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ.1/2019) για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων» της πράξης «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος» του Ε.Π.«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», για πέντε (5) Στελέχη Πληροφορικής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 30/1/2019 και λήγει στις 12/2/2019.

Πρόσκληση

Παράρτημα 1: Αίτηση

Παράρτημα 2: Υπ. Δήλωση

Παράρτημα 3: Υπ. Δήλωση Εμπειρίας

Παράρτημα 4: Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων