Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ.3/2018) για τη διερεύνηση δυνατότητας σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων» της πράξης «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος» του «"Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ" για πέντε (5) Στελέχη Πληροφορικής, στην περίπτωση που αυτό ανατεθεί από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 24/7/2018 και λήγει στις 6/8/2018. 

Πρόσκληση (Ορθή Επανάληψη)

Παράρτημα 1: Αίτηση

Παράρτημα 2: Yπ.Δήλωση

Παράρτημα 3: Yπ. Δήλωση Εμπειρίας