Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου της Δράσης «Μετασχηματισμός των ελληνικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταυτότητας (Τransformation of Greek e-Gov Services to eIDAS Cross Border Services)», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» (Connecting Europe Facility – CEF TELECOM) για ένα (1) Στέλεχος Πληροφορικής. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων αρχίζει στις 05/07/2017 και λήγει στις 17/07/2017.

Πρόσκληση

Παράρτημα 1: Αίτηση

Παράρτημα 2: Υπ.Δήλωση

Παράρτημα 3: Υπ.Δήλωση Εμπειρίας