Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ανακοινώνει την παράταση υποβολής των αιτήσεων υποψηφίων που αφορούν στις υπ΄αριθμ.1/2017, 2/2017 και 3/2017 Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. μέχρι και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017.

Περισσότερα