Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση (25) θέσεων με απόσπαση στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Πρόσκληση                  Αίτηση