Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σήμερα 02/01/13, στα γραφεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Λ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40 - Ισόγειο) αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού ΣΟΧ1/2011 για την πρόσληψη εκατό (100) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών. (Πληροφορίες τηλ: 213-2168118, 213-2168110, 213-2168333)

Πίνακας Επιτυχόντων

Αποδοχή Θέσης: Στους επιτυχόντες  θα αποσταλεί συστημένη επιστολή και θα πρέπει να προσέλθουν στην Δ/νση Δ/κών Υπ/σιών  της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Λ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40, 3ος όροφος) τις ημερομηνίες από 21/01/13 έως 25/01/13 για τις περαιτέρω διαδικασίες.