Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε ανακοινώνει την παράταση υποβολής των αιτήσεων για τις υπ’αριθμ. 15268/15-11-2012 και 15704/22-11-2012 Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις που αφορούν στην απόσπαση ενδιαφερόμενων υπαλλήλων στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. μέχρι και την Παρασκευή 21/12/2012.
Περισσότερα