Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση δύο (2) θέσεων με απόσπαση υπαλλήλων στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Πρόσκληση  Αίτηση  Ηλεκτρονική Αίτηση