Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση 20 θέσεων με απόσπαση υπαλλήλων στην Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε.

Πρόσκληση(Ορθή Επανάληψη)  Αίτηση   Ηλεκτρονική Αίτηση