Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

Αναστάσιος Τάγαρης

 

Ο Δρ. Αναστάσιος Τάγαρης έλαβε το δίπλωμά του (Ε.Μ.Π) από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, το 1993 και το διδακτορικό του στα «Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείου» το 1999 (Ε.Μ.Π). Έχει πλούσια εμπειρία στο συντονισμό και την υλοποίηση έργων πληροφορικής προσανατολισμένων στον χώρο της Υγείας, καθώς συμμετέχει ενεργά για περισσότερα από 15 χρόνια σε πολλά έργα πληροφορικής (Ευρωπαϊκά ή Εθνικά) από τη θέση του Μηχανικού, του Project Manager, καθώς και συντονιστή κοινοπραξίας (Project Coordinator). Έχει εργαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στον τομέα της Ιατρικής Πληροφορικής και τα πρότυπα διαλειτουργικότητας (HL7, DICOM) καθώς και την εισαγωγή και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών (XML, Web Services, SmartCards) στον χώρο της Υγείας. Διαθέτει σημαντική εμπειρία τόσο από τη σκοπιά της βιομηχανίας (καθώς εργάστηκε ως στέλεχος πληροφορικής σε εταιρείες του χώρου) όσο και από την ερευνητική-ακαδημαϊκή σκοπιά καθώς έχει εργαστεί σε πολλά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από πόρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή/και Εθνικούς.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε μια σειρά από τεχνολογίες πληροφορικής, από Delphi και Microsoft Visual Studio, και περιβάλλον. NET, έως τη διαχείριση συστημάτων βάσεων δεδομένων (SQL Server, Oracle), τοπικά δίκτυα υπολογιστών, και την ανάπτυξη εφαρμογών Web και Web Services. Έχει εργαστεί στο σχεδιασμό των μηνυμάτων HL7 (και τις δηλώσεις συμμόρφωσης) για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των μεγαλύτερων ελληνικών φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΣΑΥ και ΙΚΑ) στην Ελλάδα και είναι πιστοποιημένος Cloverleaf τεχνικός από το 2005. Ως ελεύθερος επαγγελματίας έχει συμμετάσχει σε αρκετές ελληνικές ομάδες εμπειρογνωμόνων, τη σύνταξη προδιαγραφών, την τεχνική αξιολόγηση προσφορών και παρακολούθηση έργων, με έμφαση στην υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική ασφάλιση αλλά και έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Έχει συμμετάσχει σε επιτροπές προδιαγραφών για το πληροφοριακό σύστημα της Κάρτας Λειτουργικότητας ΑΜΕΑ και του συστήματος πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Στο διάστημα 2001-2005 εργάστηκε ως Μηχανικός Ιατρικής Πληροφορικής στην εταιρεία CCS ΑΕ ως ο Υπεύθυνος Μηχανικός Ανάπτυξης του Ακτινοδιαγνωστικού Πληροφοριακού Συστήματος (Radiology Information System – RIS). Επίσης σχεδίασε και υλοποίησε τα πρώτα συστήματα επικοινωνίας στην Ελλάδα, ανάμεσα σε LIS και HIS με χρήση του πρωτοκόλλου HL7 (Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου και 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο). Στα τέσσερα χρόνια εργασίας του στην CCS ΑΕ ήταν επιστημονικός υπεύθυνος σε 2 ερευνητικά προγράμματα της ΓΓΕΤ (PROLACT και ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΝ) και πάλι στον χώρο της ηλεκτρονικής υγείας.

Είναι επί σειρά ετών ερευνητής – επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π, με κύριο αντικείμενο τη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών Τηλεϊατρικής και Ηλεκτρονικής Υγείας καθώς και την μελέτη και συγγραφή ερευνητικών προτάσεων αλλά και την και την διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων του εργαστηρίου χρηματοδοτούμενων κυρίως από την ΕΕ. Έχει 36 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και διεθνή περιοδικά καθώς και 3 συμμετοχές με κεφάλαια σε βιβλία. Τα δύο τελευταία χρόνια διδάσκει το μάθημα «e-Health, Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Υγείας», στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Πολιτική Υγείας & Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας» του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Κύπρου.

Τον τελευταίο χρόνο (2015) ασχολείται με θέματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και Συνοπτικού Ιατρικού Ιστορικού Ασθενούς. Από τον Νοέμβριο του 2014 μέχρι και τον Ιούνιο 2015 συνεργάστηκε με την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ως σύμβουλος μηχανικός ειδικός σε θέματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και συνοπτικού ιστορικού στα πλαίσια του έργου “Smart Open Internet Services for Health” (SoHealth[1]). To 2013 ήταν Υπεύθυνος Προτύπων Διαλειτουργικότητας για το χώρο της Υγείας του ελληνικού παραρτήματος του οργανισμού HL7 (HL7Hellas) ενώ από τον Ιούνιο του 2014 ανέλαβε τα καθήκοντα του Εκτελεστικού Διευθυντή του οργανισμού. Τον Ιούλιο του 2015 ανέλαβε Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

 

[1] http://www.sohealth.gr