Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Μαρία Χαρίτου - Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ.

Ειρήνη Φουντουλάκη - Εκπρόσωπος Υπ.Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Γιώργος Στεφανόπουλος - Εκπρόσωπος Υπ.Υγείας

Σταύρος Ματσουκάς - Εκπρόσωπος Εργαζομένων