Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ - ΗΛΙΟΣ Έτους 2019
Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ - ΗΛΙΟΣ Έτους 2020
Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας
Ολοκλήρωση εργασιών αναβάθμισης
ΟΠΕΚΑ Επίδομα Παιδιού (Α21) 2019
Αποτελέσματα της υπ'αριθμ. 4/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Κοινωνικό Μέρισμα
Παράταση διακοπής υπηρεσίας αυθεντικοποίησης μέσω ΑΑΔΕ, για πρόσβαση σε εφαρμογές της ΗΔΙΚΑ που χρησιμοποιούν διαπιστευτήρια Taxisnet
Πρόσβαση πολιτών στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Αίτηση ΑΜΚΑ
tests
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
ETicket - Εφαρμογή διαχείρισης δικαιώματος δωρεάν κομίστρου ATH.ENA Card για Ανέργους και ΑμεΑ
Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ - ΗΛΙΟΣ Έτους 2018
Health-IT
Σύντομες οδηγίες για ΑΔΔΥ (USB TOKEN) - Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
Κοινωνικό Μέρισμα 2017
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Ενδιαφερομένων Υπαλλήλων για απόσπαση στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής "ΤΕΒΑ"
Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ - ΗΛΙΟΣ Έτους 2015
Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ - ΗΛΙΟΣ
Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ - ΗΛΙΟΣ Έτους 2013
Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ - ΗΛΙΟΣ Έτους 2014
Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ - ΗΛΙΟΣ (old1)
Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ - ΗΛΙΟΣ Έτους 2016
ΕΣΕΠΣ - Εγχειρίδια Οδηγιών Φορέων & Βοηθητικά Εργαλεία
Φορολογικές Βεβαιώσεις Συνταξιούχων
7η Μηνιαία Έκθεση Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων "ΗΛΙΟΣ" (Δεκέμβριος 2013)
Εκτέλεση συνταγών σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ' αρ.2213/09-09-2013 ΦΕΚ
Ρύθμιση Οφειλών
Δελτίο Τύπου
Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία ηλ.συνταγογράφησης
Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων ΕΣΕΠΣ - ΗΛΙΟΣ
Πρόσκληση Ενδιαφερόμενων Υπαλλήλων για απόσπαση στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε (20 θέσεις)
Επικοινωνία
Νέα Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε
Διευκρινίσεις έργου"Κωδικοποίηση Νομοθετικών και Κανονιστικών Ρυθμίσεων του Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης"
Οικονομικά Στοιχεία
Ανθρώπινο Δυναμικό
Οργανόγραμμα
Διοικητικό Συμβούλιο
Έργα
Τομείς Δραστηριότητας
Αποστολή - Όραμα
Εταιρικό Προφίλ
Όροι Χρήσης
Τοποθεσία / Πρόσβαση