Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση σχεδίου Διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών για την Αναβάθμιση/Εκσυγχρονισμό του Εκτυπωτικού περιβάλλοντος της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Ημερομηνία λήξης Διαβούλευσης: Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010
22-12-2010. Παράταση της Διαβούλευσης έως 27-12-2010

Σχέδιο Προκήρυξης

Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση σχεδίου Διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών για την Πιλοτική Εφαρμογή του προγράμματος "Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης"
Ημερομηνία λήξης Διαβούλευσης: Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010
22-12-2010. Παράταση της Διαβούλευσης έως 27-12-2010

Σχέδιο Προκήρυξης