Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διαβούλευση: Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο Α' Φάσης Κλειστού Διεθνούς Διαγωνισμού με επισπευσμένη διαδικασία για την υλοποίηση του έργου ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (HELP DESK) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Διάρκεια διαβούλευσης 3 εργάσιμες ημέρες (δηλ. μέχρι την 16-05-2011)

Διαβάστε περισσότερα
Αποστολή παρατηρήσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο Α' Φάσης Κλειστού Διεθνούς Διγωνιαμού για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Διάρκεια διαβούλευσης έως 13-05-2011.
Διαβάστε περισσότερα  Αποστολή παρατηρήσεων

Διαβούλευση: Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο Α' Φάσης Κλειστού Διεθνούς Διγωνιαμού για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Διάρκεια διαβούλευσης έως 13-05-2011.


Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ επί σχεδίου Διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών για την Αναβάθμιση/Εκσυγχρονισμό του Εκτυπωτικού περιβάλλοντος της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Αποτελέσματα διαβούλευσης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ επί σχεδίου Διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών για την Πιλοτική Εφαρμογή του προγράμματος "Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης"

Αποτελέσματα διαβούλευσης