Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σχέδιο προκήρυξης προς διαβούλευση ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού του έργου: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Στρατηγική Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης».
Διάρκεια διαβούλευσης 15 ημέρες (δηλ. μέχρι την 15/09/2011).


Σχέδιο Προκήρυξης-Μέρος Α'
Σχέδιο Προκήρυξης-Μέρος B'
Σχέδιο Προκήρυξης-Μέρος Γ'
Αποστολή παρατηρήσεων

Σχέδιο προκήρυξης προς διαβούλευση ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού του έργου: «Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών».
Διάρκεια διαβούλευσης 15 ημέρες (δηλ. μέχρι την 15/09/2011).


Σχέδιο Προκήρυξης-Μέρος Α'
Σχέδιο Προκήρυξης-Μέρος B'
Σχέδιο Προκήρυξης-Μέρος Γ'
Αποστολή παρατηρήσεων

Σχέδιο προκήρυξης προς διαβούλευση ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού του έργου: «Access Point – Ελληνικό Έργο EESSI / Υποέργο: Υλοποίηση Υπηρεσιών προς τους Ασφαλιστικούς Φορείς και τους Ασφαλισμένους και τις Επιχειρήσεις».
Διάρκεια διαβούλευσης 15 ημέρες (δηλ. μέχρι την 15/09/2011).


Σχέδιο Προκήρυξης-Μέρος Α'
Σχέδιο Προκήρυξης-Μέρος B'
Σχέδιο Προκήρυξης-Μέρος Γ'
Αποστολή παρατηρήσεων

Σχέδιο προκήρυξης προς διαβούλευση ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού του έργου: «Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων – Έσοδα - Ασφάλιση - Ενημερότητα».
Διάρκεια διαβούλευσης 15 ημέρες (δηλ. μέχρι την 15/09/2011).

Σχέδιο Προκήρυξης-Μέρος Α'
Σχέδιο Προκήρυξης-Μέρος B'
Σχέδιο Προκήρυξης-Μέρος Γ'
Αποστολή παρατηρήσεων

Σχέδιο προκήρυξης προς διαβούλευση κλειστού διεθνούς διαγωνισμού (Β' ΦΑΣΗ) του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», όπως αυτό διαμορφώθηκε και παραδόθηκε στην Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ από τον Ανάδοχο - Σύμβουλο της ΚτΠ, αφού ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις που υπεβλήθησαν κατά την προηγηθείσα διαβούλευση της αντίστοιχης πρόσκλησης του έργου (Α' ΦΑΣΗ).
Διάρκεια διαβούλευσης 20 ημέρες (δηλ. μέχρι την 25-08-2011).

Σχέδιο Προκήρυξης -Μέρος Α’

Σχέδιο Προκήρυξης-Μέρος Β΄

Σχέδιο Προκήρυξη-Μέρος Γ'

Αποστολή Παρατηρήσεων