Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σχέδιο διακήρυξης για β'διαβούλευση ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης εφαρμογών Λοιπών Ταμείων.

Διάρκεια διαβούλευσης 10 ημέρες (μέχρι 3/10/2014)

Σχέδιο Διακήρυξης

Υποβολή Παρατηρήσεων