Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ. αρ. 112/3621/22-3-2011 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ, ο πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού ΙΡ τηλεφωνίας και κέντρου εξυπηρέτησης κλήσεων» που είχε προγραμματιστεί για τις 23/3/2011, ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ κατά επτά (7) εργάσιμες ημέρες.
Η νέα ημερομηνία διενέργειας προσδιορίζεται για τις 4/4/2011.
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της με Αρ. Πρ. 3127/11.3.2011 αναρτημένης προκήρυξης.

Διευκρινίσεις επί ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την "Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών για την αναβάθμιση/εκσυγχρονισμό του εκτυπωτικού περιβάλλοντος της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ"

Διευκρινίσεις (17/02/2011)
Διευκρινίσεις (27/01/2011)
Προκήρυξη

Ανακοινώνεται ότι με την υπ.αρ. 302 απόφαση της υπ.αρ. 36/22-4-2010 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., ο διαγωνισμός που αφορά την υλοποίηση του έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. που είχε προγραμματιστεί να διενεργηθεί (κατόπιν σχετικών μεταθέσεων) στις 22/4/2010, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ, λόγω μη λήψης Διοικητικής έγκρισης απο το εποπτεύον Υπουργείο.

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 295 απόφαση της 35/8-4-2010 συνεδρίασης του Δ.Σ, ο ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε." που είχε προγραμματισθεί να διενεργηθεί στις 9/4/2010 ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ κατά 13 ημερολογιακές ημέρες.

Διαβάστε περισσότερα


 

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 263 απόφαση της 30/11-2-2010 συνεδρίασης του Δ.Σ, ο ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε." που είχε προγραμματισθεί να διενεργηθεί στις 23/2/2010 ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ κατά 45 ημερολογιακές ημέρες.

Διαβάστε περισσότερα