Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 Μηνιαία Απεικόνιση Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» για τους μήνες:

Ιανουάριος 2018: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Φεβρουάριος 2018: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Μάρτιος 2018: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)