Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Μηνιαία Απεικόνιση Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» για τους μήνες:

Ιανουάριος 2018: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Φεβρουάριος 2018: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Μάρτιος 2018: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Απρίλιος 2018: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Μάιος 2018: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Ιούνιος 2018: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Ιούλιος 2018: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)